w wiejskiej okolicy – tłumaczenie po angielsku

w wiejskiej okolicy

  1. in a rural area
  2. I was surprised at the increase in gappers taking their gap year between school and university in a rural area where I live – Byłem zaskoczony wzrostem osób biorących rok przerwy pomiędzy szkołą a uniwersytetem (studiami) w wiejskiej okolicy, gdzie ja mieszkam.