W dobrej formie – tłumaczenie po angielsku

w dobrej formie

  1. fit
  2. It’s high time the business brought profit.