w budowie – tłumaczenie po angielsku

w budowie

  1. under construction
  2. He said it would be too costly to have a security guard posted on site while the building is under construction. – On powiedział, że byłoby to zbyt kosztowne, aby mieć ochroniarza zamieszczonego (postawionego na straży) na terenie, gdy budynek jest w budowie.
    Parking garage collapses while under construction – Parking piętrowy zawalił się podczas budowy