Sprawny (o formie) – tłumaczenie po angielsku

sprawny (o formie)

  1. fit
  2. It’s high time the business brought profit.