Policjant – tłumaczenie po angielsku

policjant

 1. police officer
 2. Police officer caught a thief. – Policjant złapał złodzieja.
  Did you meet police officer last week? – Czy spotkałeś policjantkę w zeszłym tygodniu?
  The police officer got a pay rise yesterday. – Policjantka dostała wczoraj podwyżkę pensji
  Police officers give speeding tickets. – Policjanci dają mandaty za przekroczenie prędkości.
  The fine was given by police officer. – Grzywna została wystawiona przez policjanta.
 3. policeman
 4. police agent