Police officer – tłumaczenie na polski

police officer

  1. policjant
  2. Police officer caught a thief. – Policjant złapał złodzieja.
    Police officers give speeding tickets. – Policjanci dają mandaty za przekroczenie prędkości.
    The fine was given by police officer. – Grzywna została wystawiona przez policjanta.
  3. policjantka
  4. Did you meet police officer last week? – Czy spotkałeś policjantkę w zeszłym tygodniu?
    The police officer got a pay rise yesterday. – Policjantka dostała wczoraj podwyżkę pensji