Podróżować autostopem – tłumaczenie po angielsku

podróżować autostopem

  1. hitch-hike