Pochodzenie etniczne – tłumaczenie po angielsku

pochodzenie etniczne

  1. ethnic origin