Mieszkanie dla emeryta – tłumaczenie po angielsku

mieszkanie dla emeryta

  1. retirement flat