Mieszkania dla osób wymagających opieki – tłumaczenie po angielsku

mieszkania dla osób wymagających opieki

  1. sheltered accommodation