Maluch – tłumaczenie po angielsku

Maluch

  1. toddler
  • Wir sehen dich jetzt. – My widzimy Ciebie teraz.
  • Ich sehe den Bus nicht. – Nie widzę autobusu.
  • Siehst du die Tankstelle? – Czy Ty widzisz stację benzynową?
  • Ich sehe der Stuhl. – Widzę krzesło.
  • Er sieht deine Mutter. – On widzi twoją mamę.