kilometr- tłumaczenie po angielsku

kilometr

  1. kilometre