final exam – tłumaczenie na polski

final exam

  1. egzamin końcowy
  2. I understand that you are preparing for your final exam. – Ja rozumię, że Ty przygotowujesz się do swojego egzaminu końcowego.