Blok mieszkalny – tłumaczenie po angielsku

blok mieszkalny

  1. block of flats