a lot of – tłumaczenie na polski

a lot of

  1. dużo, wiele (czegoś)
  2. There was a lot of smoke in the room – Było dużo dymu w pokoju.
    I do a lot of English exercises every day. – Ja robię dużo ćwiczeń z języka angielskiego każdego dnia.
    He used to eat a lot of sweets, which damaged his teeth. – On jadł kiedyś dużo słodyczy, które uszkodziły jego zęby.